Statistiky

Vzhledem k aktuálnímu nedostatku tuzemských zdrojů jsou zde zatím uváděny informace publikované v zahraničí. Pokud máte k dispozici nějaké vlastní zajímavé průzkumy související s tématem Home Stagingu a myslíte si, že by bylo vhodné je zde prezentovat, prosím o jejich zaslání.

Více zajímavých statistik najdete zde.