Staňte se členem

Přidejte se k nám a čerpejte řadu výhod, které členství v CZAHS přináší. Členem sdružení se mohou stát nejen profesionální homestageři, jako akreditovaní členové, ale i realitní makléři, jako čestní členové.

CZAHS nabízí dvě úrovně členství:

 • akreditované členství, pro aktivní hometsagery
 • čestné členství

Detailní instrukce pro vstup nových akreditovaných členů

Registrace pro akreditované členy

 • Chcete se prezentovat jako člen profesního sdružení.
 • Chcete být na seznamu akreditovaných členů, aby si Vás potencionální klienti našli snadno a rychle.
 • Chcete se dále v oboru vzdělávat, čerpat různé výhody, novinky a inspiraci.
 • Jste zdravě sebevědomí podnikatelé, kteří, aniž by potlačovali vlastní individualitu, dokáží konstruktivně spolupracovat se svými kolegy v oboru.
 • Vystudovali jste Home Staging, investovali jste do svého podnikání nejen mnoho finančních prostředků, ale i času, energie, vlastního talentu a entuziasmu, máte velice kladnou odezvu svých klientů a okolí.
 • Pravidelně se setkáváte s mylnými interpretacemi toho, čím se Home Staging zabývá, proto se chcete podílet na budování dobrého jména této profese na realitním trhu v ČR.
 • Iritují Vás na interentu odkazy na profesionální Home Staging, který se posléze ukazuje být naprosto jiným oborem (realitní makléři, bytoví architekti a designéři, fotografové interiérů, ženy v domácnosti, které si „předělaly obývák“ a sousedce se to líbilo, atp.).

Připojte se ke skupině odborníků, kteří se ke svému oboru a jeho know how hrdě hlásí, snaží se navzájem podporovat a spolupracovat. Staňte se členem sdružení, které aktivně prověřuje solidnost a bezúhonnost svých členů a tím přispívá ke kultivaci současného realitního trhu.

Akreditovaným členem Asociace se může stát každá právnická či fyzická osoba, která provozuje Home Staging na základě platného živnostenského či jiného oprávnění a splňuje následující podmínky:

 • získal/a certifikát o studiu Home Stagingu u kterékoliv světové školy
 • prokázal své schopnosti alespoň na dvou skutečných komerčních zakázkách a kromě dokumentace k nim poskytne i kladné reference klienta (makléře)
 • má uzavřenou a řádně zaplacenou pojistnou smlouvu na rizika vyplývající z činnosti Home Stagingu
 • jedná a podniká v souladu s cíly Asociace, souhlasí s Etickými zásadami a Společenskou smlouvou Asociace
 • zaplatí jednorázový vstupní poplatek ve výši 750 Kč, jehož součástí je základní finanční vklad do společnosti a zároveň i administrativní poplatek za vstup nového společníka do společnosti, viz. Společenská smlouva a Rozhodnutí společníků CZAHS
 • zaplatí roční členský poplatek jehož splatnost a výše je stanovena aktuálním Rozhodnutím společníků CZAHS

Po splnění přijímacích podmínek rozhoduje o přijetí nového akreditovaného člena na základě Společenské smlouvy CZAHS prezidium Asociace.

Registrace pro čestné členy

 • Hledáte ve svém okolí kontakty na prověřené odborníky, kteří Vám pomohou v budování solidní profesionální image.
 • Podnikáte v realitním či developerském odvětví a jste si dobře vědomi skutečnosti, že Home Staging je plnohodnotný obor, který nemalou částí přispívá k úspěšnému prodeji nemovitosti, a poptávka po něm neustále více roste.
 • Chcete získat hlubší povědomí o jeho významu a funkci, ale především navázat spolupráci s profesionály, kteří obor skutečně vystudovali a mají jisté zkušenosti.

Členství v CZAHS a spolupráce s akreditovaným homestagerem dává Vašemu podnikání přidanou hodnotu, která Vás odlišuje od konkurence a přináší důvěru a spokojenost Vašich klientů.

Čestným členem Asociace se může stát buď realitní či developerská společnost nebo realitní makléř, který provozuje realitní činnost na základě platného živnostenského či jiného oprávnění a aktivně spolupracuje alespoň s jedním profesionálním homestagerem.

Čestné členství není zpoplatněno.